Poprvé se to, čemu dnes říkáme marketing, začíná objevovat v USA na konci 19. století. Tehdy byla konkurence slabá, zboží si bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Bylo to období tzv. výrobně orientovaného marketingu - lidé kupovali pouze to, co museli koupit, propagace i distribuce tak byla velmi jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století ale začínají vznikat první přebytky zboží jako následek přesycení některých trhů, tuto situaci se snažili výrobci řešit. Průkopníkem, právě v automobilovém průmyslu, byl Henry Ford. Pomocí nové koncepce automobilu a nových metod propagace svých výrobků docílil velkého úspěchu.

Zakopaný pes

K čemu mi je marketing?
Je potřeba reklama?
Proč evidovat zákazníky?
Jak komunikovat s okolím?


Co zvládnete před reklamním oslovením

 • určení cíle, víme kolik chceme,
 • známe komu,
 • grafické sladění firmy - kampaně, tvorbu loga, sloganu,
 • prezentace v médiích (internet, tisk, TV,...).

Co víte po reklamní kampani

 • víme jak hodně,
 • víme co dál.

Jestli si nejste alespoň v jednom bodě jisti, zeptejte se...

Naše realizace, zkušenosti

 • Mediální strategie pro hedge fondy (tištěná média, TV, internet).
 • Lobbing, konferenční aktivity.
 • Rebrand finanční skupiny obchodníka s cennými papíry (nové logo, internet, prezentační materiály).
 • Pojmenování nových úvěrových produktů.
 • CRM systém obsluhy klientů, realizace u podílových fondů.
 • Tvorba firemních internetových prezentací, internetové obchody.
 • Zajištění reklamní kampaně (na Seznam.cz, www.zlatakoruna.cz,...)
 • Reklamní prezentační materiály (reklamní přílože k výpisům z bankovních účtů, informační brožury, novoročenky, rollbannery).
 • Argumentační materiály pro distribuční síť stavební spořitelny.
Systemia s.r.o.
Smetanova 131, 250 82 Úvaly, IČ: 28513177, DIČ: CZ28513177
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 147064
www.systemia.cz