Na každém rohu

Šetříte a nejste si jisti, které pobočky omezit?
Budujete novou pobočkovou síť?
Hledáte již fungující nezávislou distribuční síť?

Realizujeme výzkum, který jednoznačně ukáže na možný vývoj ziskovosti poboček a doporučí optimální nastavení distribuční sítě z hlediska rozsahu, umístění i konceptu prodeje.
Výsledek je stanoven na základě detailní analýzy sociodemografických dat, počtu klientů v oblasti a potenciálu vývoje daného segmentu trhu.

Analýza zahrnuje

  • spádové oblasti vycházející z administrativně nejnižšího úrovně členění mikroregionálních celků ČR,
  • dojížďku a vyjížďku obyvatel,
  • mzdový koeficient pro daný region,
  • potenciál pro každou oblast,
  • srovnání výsledného počtu zákazníků každé spádové oblasti s průměrem v kraji a s průměrem za ČR,
  • analýzu a doporučení pro klienta + mapový výstup.

Do analýzy zahrnujeme všechny obce a města v ČR. Řešíme spádovost obyvatelstva pro 390 měst a obcí ČR.

Rozšíření základní analýzy

  • analýza konkurenčních společností,
  • obchodní benchmarking - srovnávací analýza vůči jiné konkurenční instituci, kontinuální srovnávání podle klíčových indikátorů, hodnocení kvality vnitřních činností pro nalézání slabých a silných stránek.

Příklad realizace

  • Návrh otimalizace pobočkové sítě externích finančních poradců.
Systemia s.r.o.
Smetanova 131, 250 82 Úvaly, IČ: 28513177, DIČ: CZ28513177
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 147064
www.systemia.cz