Ďáblův advokát je označení pro oficiálního odpůrce v procesu svatořečení (1587 - 1983). Tento ustanovený zastánce víry argumentoval proti zamýšlenému prohlášení za svatého pro zajištění neutrality procesu svatořečení. Pojem ďáblův advokát se užívá také obecně, pro označení obhájce reálně nebo zdánlivě špatné věci. Ďáblův advokát při diskusi předkládá argumenty pro hledisko, které má být také zváženo.

Ďáblův advokát

Ztratili jste vy nebo vaši pracovníci energii pro další rozvoj společnosti, výrobků či nabízených služeb?
Najděte nový impuls pro vaše inovace!

Zpracování detailní analýzy všech oblastí

  • obchodní model,
  • prodejní a produktové procesy,
  • prodejní manuál,
     
  • cílová skupina klientů,
  • produktová nabídka,
  • podpora distribuce,
  • marketingový plán,
  • mystery shopping,
  • porovnání konkurence,
  • mediální strategie,
     
  • strategie prodeje,
  • umístění a vybavení poboček,
     
  • organizační struktura,
  • interní náklady,
  • finanční výsledky.

Naše zkušenosti

  • Strategické plány a marketingové rozpočty finančních institucí.
  • Reklamní kampaně on-line shopu.
  • Oslovování zákazníků, řízené kampaně životního cyklu.
  • Mediální strategie obchodníka s cennými papíry.
  • Strategie komunikace se zákazníky penzijní společnosti.
  • Segmentace klientů.
Systemia s.r.o.
Smetanova 131, 250 82 Úvaly, IČ: 28513177, DIČ: CZ28513177
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 147064
www.systemia.cz